Prisar

Prisar STANDARD gravferd 2020
Her finn du prisen på ei standard gravferd / bisetting.
Lenger nede på sida finn du minimum og maksimumprisar.

Tenester
Svøping – nedlegging inkl. utstyr kr               1 600
Assistanse kyrkja/sermoni 3,5 – 4,5 timar a kr 902,- kr               3 840
Ekstra mann i kyrkja/sermoni (ved behov) kr               1 920
Frammøte for syning/båreandakt kvardagar 0800-1600 kr               1 000
Frammøte for syning/båreandakt kvardagar etter kl 1600 kr               1 500
Frammøte for syning/båreandakt helg/helgedagar kr               2 200
Byråhonorar kr 800,- til 4.000,- kr               3 600
Administrasjon / telefon kr                   850
Transport
Levert kiste i Førde /Florø kr               1 400
Gravferdsbil frå: Kapell    til:   Sermonistad kr               1 850
Gravfølgje kr               1 900
Henting i heim, mannskap og bil kr               3 900
Henting heim kveld og helg, mannskap og bil kr               4 600
Levert kiste på Hurtigruta i Florø natt kr               7 900
Henting av kiste på Hurtigruta i Florø natt kr               7 900
1) Gravferdsbil: 18,- kr/km + sjåfør 960,- kr/t, Startkostnad kr 960,-
2) Eigendel transport – NAV kr               2 473
Sum gravferdstenester ordinær gravferd kr             28 650
Innkjøpte tenester
Annonse ca pris kr                 3 000
Båreoppsats kr 2 000 til 5 000
Blomehjerte kr 1 500 til 3 000
Krans med sløyfe *kr 1 500 til 2 500
Roser på grava * kr 41 pr stk
Sum innkjøpt snitt : kr               9 000
Sum ordinær gravferd kr             37 650
Prisar merka med * er ikkje medrekna i totalsum
Prisar er inklusiv mva.
1) Ved transport over 20km
2) Meir info under «Stønad»
FORSENDING AV BÅRE INNANLANDS
Byråets honorar for innanlandsforsending kr 3 000,- I tillegg kjem utgifter til frakt og gebyr i Norge, kiste + nødvendig emballasje og eventuelt andre utgifter.
FORSENDELSE AV BÅRE TIL UTLANDET Byråets honorar for utenlandsforsendelser kr 5 500,- I tillegg kommer utgifter til ambassade, fraktkostnader og gebyrer i Norge og utlandet, kiste + nødvendig emballasje, sinkkiste, lodding og eventuelt andre utgifter. Vi krever et forskudd på minimum NOK 45 000,- eller mer som skal betales inn til vår bankkonto før vi starter vår jobb med å organisere forsendelsen. Vi ordner/bestiller IKKE billetter til pårørende som skal reise til begravelsen i hjemlandet.
Minimum- og maksimumpris gravferd
Her finn du oppsett på minimums- og maksimumsprisar. Du vil  få ein meir omfattande pris etter planleggingsmøte med oss, der alle får prisoverslag med dei varer og tenester som vi utfører for deg.
Priseksempel med minimums- og maksimumspris:
Tenester Minimum Maksimum
Kiste inkl. svøp kr         4 900 kr     55 000
Svøping og nedlegging i kiste kr         1 600 kr       2 000
Henting av avdøde i Førde og Florø kr         3 900 kr       4 600
Levert tom kiste på dødsstaden kr         1 400 kr       1 400
Transport til kyrkja kr         1 850 kr       1 850
Gravfølgje Førde og Florø kr         1 900 kr       2 500
Transport av utstyr / mannskap kr               – kr             –
Assistanse ved gravferd / bisetting. Pynting 1 el. 2 mann kr         3 840 kr       5 412
Leige dekorasjonar, utstyr og teppe kr         1 600 kr       1 600
50 trykte program / 100 stk fargetrykk kr         1 000 kr       3 100
Avgiftspliktige byråhonorar kr             850 kr       1 200
Avgiftsfrie byråhonorar (vanleg 3.600) kr         3 600 kr       5 000
Dødsannonse Firda, Firdaposten, BT kr         1 500 kr       3 800
Kistedekorasjon med sløyfe kr         2 000 kr       5 500
Fakturagebyr kr               – kr             –
Sum kostnad, minimum og maksimum: kr       29 940 kr     92 962
Vanleg gravferd i Førde, Florø, Bremanger, Naustdal, Askvoll, Gaular og Jølster kr     37 650
Ved transport over 20 km blir transport dekka av NAV, med unntak av eigendel på kr 2.473,-
Prisar er inklusiv mva.