Prisar

Prisar STANDARD gravferd 2019
Her finn du prisen på ei standard gravferd / bisetting, gjeldande frå 1. januar 2018.
Lenger nede på sida finn du minimum og maksimumprisar.

Produkt
Kvit kiste m/trehandtak, inkl. svøp 9.400,-
Gravmarkør (kors el. plate m/namneplate) 775,-
Songar 100 stk (over 100 kr 2 pr stk) 1.550,-
Songar eige motiv: dobbel pris
Utleige av blomar, utstyr og teppe 1.600,-
Lys à kr 12 240,-
Morspose * 800,-
Tenester
Svøping – nedlegging inkl. utstyr 1.600,-
Assistanse kyrkja/sermoni 3,5 – 4,5 timar a kr 960,- 3.840,-
Ekstra mann i kyrkja/sermoni (ved behov) * 1.920,-
Visning / båreandakt: 1, 5 time a kr 960,- * 1.440,-
Byråhonorar kr 800,- til 4.000,- 3.600,-
Administrasjon / telefon 775,-
Transport

Levert kiste i Førde /Florø

1.275,-
Gravferdsbil frå kapell til sermonistad 1.850,-
Gravfølgje 1.900,-
Henting heim dag * 2.200,-
Henting heim kveld / helg * 2.900,-
1) Gravferdsbil: 18,- kr/km + sjåfør 960,- kr/t, Startkostnad kr 960,-
2) Eigendel transport  – NAV * 2.399,-
Sum gravferdstenester standard gravferd 28.405,-
Innkjøpte tenester
Annonse ca pris 3.000,-
Båreoppsats 2.000,- til 5.000,-
Blomehjerte * 1.500,- til 3.000,-
Krans med sløyfe * 1.500,- til 2.500,-
Roser på grava * kr 41,- pr stk
Sum innkjøpt snitt : 9.000,-
Sum standard gravferd 37.405,-
Prisar  merka med * er ikkje medrekna i totalsum
Prisar i kursiv er mva-pliktig, og er inklusiv mva.
1) Ved transport over 20km
2) Meir info under «Stønad»

Minimum- og maksimumpris gravferd 2018
Her finn du oppsett på minimums- og maksimumsprisar.  Du vil  få ein meir omfattande pris etter planleggingsmøte med oss, der alle får prisoversalg med alle tenester som vi utfører for deg.

Priseksempel med minimums- og maksimumspris, frå 1. januar 2018:

Tenester  Minimum Maksimum
Kiste inkl. svøp  6.200,- 55.000,-
Svøping og nedlegging i kiste  1.600,- 2.100,-
Henting av avdøde i Førde og Florø  2.200,- 2.500,-
Levert tom kiste på dødsstaden  1.275,- 2.600,-
Transport til kyrkja  1.800,- 1.800,-
Gravfølgje Førde og Florø  1.900,- 2.500,-
Transport av utstyr / mannskap                  –
Assistanse ved gravferd / bisetting. Pynting 1 el. 2 mann  3.840,- 5.760,-
Leige dekorasjonar, utstyr og teppe  1.600,- 1.600,-
50 trykte program / 100 stk fargetrykk  1.550,- 3.100,-
Avgiftspliktige byråhonorar 775,- 1.200,-
Avgiftsfrie byråhonorar (vanleg 3.600,-)  2.000,- 5.500,-
Dødsannonse Firda, Firdaposten, BT  1.500,- 4.000,-
Kistedekorasjon med sløyfe  2.000,- 5.000,-
Fakturagebyr                  –                  –
Sum kostnad, minimum og maksimum:  28.240,- 92.520,-
Vanleg gravferd i Førde, Florø, Bremanger, Naustdal, Askvoll, Gaular og Jølster  37.908,-
Ved transport over 20 km blir transport dekka av NAV, med unntak av eigendel på kr 2.334,-
Prisar er inklusiv mva.