Prisar

Prisar STANDARD gravferd 2019
Her finn du prisen på ei standard gravferd / bisetting, gjeldande frå 1. januar 2019.
Lenger nede på sida finn du minimum og maksimumprisar.

Produkt
Kvit kiste m/trehandtak, inkl. svøp kr       9 400
Gravmarkør (kors el. plate m/namneplate) kr           775
Songar 100 stk (over 100 kr 2 pr stk) kr       1 550
Songar eige motiv kr       3 100
Utleige av blomar, utstyr og teppe kr       1 600
Lys à kr 12 kr           180
Morspose kr           800
Tenester
Svøping – nedlegging inkl. utstyr kr       1 600
Assistanse kyrkja/sermoni 3,5 – 4,5 timar a kr 902,- kr       3 840
Ekstra mann i kyrkja/sermoni (ved behov) kr       1 920
Visning / båreandakt: 1, 5 time a kr 902,- kr       1 440
Byråhonorar kr 800,- til 4.000,- kr       3 600
Administrasjon / telefon kr           775
Transport
Levert kiste i Førde /Florø kr       1 275
Gravferdsbil frå: Kapell    til:   Sermonistad kr       1 850
Gravfølgje kr       1 900
Henting heim dag kr       2 200
Henting heim kveld / helg kr       2 900
Bil heim til kapell kr       1 600
Levert kiste på Hurtigruta i Florø natt kr       7 900
Henting av kiste på Hurtigruta i Florø natt kr       7 900
1) Gravferdsbil: 18,- kr/km + sjåfør 902,- kr/t, Startkostnad kr 902,-
2) Eigendel transport – NAV kr       2 399
Sum gravferdstenester ordinær gravferd kr     28 345
Innkjøpte tenester
Annonse ca pris kr         3 000
Båreoppsats kr 2 000 til 5 000
Blomehjerte kr 1 500 til 3 000
Krans med sløyfe *kr 1 500 til 2 500
Roser på grava * kr 41 pr stk
Sum innkjøpt snitt : kr         9 000
Sum ordinær gravferd kr       37 345
Prisar merka med * er ikkje medrekna i totalsum
Prisar er inklusiv mva.
1) Ved transport over 20km
2) Meir info under «Stønad»
FORSENDING AV BÅRE INNANLANDS
Byråets honorar for innanlandsforsending kr 3 000,- I tillegg kjem utgifter til frakt og gebyr i Norge, kiste + nødvendig emballasje og eventuelt andre utgifter.
FORSENDELSE AV BÅRE TIL UTLANDET Byråets honorar for utenlandsforsending kr 5 500,- I tillegg kjem utgifter til ambassade, fraktkostnader og gebyr i Norge og utlandet, kiste + nødvendig emballasje, sinkkiste, lodding og eventuelt andre utgifter. Vi krev eit forskot på minimum NOK 45 000,- som skal betalast inn til vår bankkonto før vi startar vår jobb med å organisere forsendinga. Vi ordnar/bestiller IKKJE billettar til pårørende som skal reise til gravferd i heimlandet.
Minimum- og maksimumpris gravferd 2016
Her finn du oppsett på minimums- og maksimumsprisar. Du vil  få ein meir omfattande pris etter planleggingsmøte med oss, der alle får prisoverslag med dei varer og tenester som vi utfører for deg.
Priseksempel med minimums- og maksimumspris, frå 1. januar 2019:
Tenester Minimum Maksimum
Kiste inkl. svøp kr         4 900 kr     55 000
Svøping og nedlegging i kiste kr         1 600 kr       2 000
Henting av avdøde i Førde og Florø kr         3 800 kr       4 500
Levert tom kiste på dødsstaden kr         1 275 kr       1 275
Transport til kyrkja kr         1 850 kr       1 850
Gravfølgje Førde og Florø kr         1 900 kr       2 500
Transport av utstyr / mannskap kr               – kr             –
Assistanse ved gravferd / bisetting. Pynting 1 el. 2 mann kr         3 840 kr       5 412
Leige dekorasjonar, utstyr og teppe kr         1 600 kr       1 600
50 trykte program / 100 stk fargetrykk kr         1 000 kr       3 100
Avgiftspliktige byråhonorar kr             775 kr       1 200
Avgiftsfrie byråhonorar (vanleg 3.400) kr         3 600 kr       5 000
Dødsannonse Firda, Firdaposten, BT kr         1 500 kr       3 800
Kistedekorasjon med sløyfe kr         2 000 kr       5 500
Fakturagebyr kr               – kr             –
Sum kostnad, minimum og maksimum: kr       29 640 kr     92 737
Vanleg gravferd i Førde, Florø, Bremanger, Naustdal, Askvoll, Gaular og Jølster kr     37 345
Ved transport over 20 km blir transport dekka av NAV, med unntak av eigendel på kr 2.399,-
Prisar er inklusiv mva.