Sløyfetekst

Sløyfeteksten er ei siste og personleg helsing til den som har gått bort. Her er nokre døme på sløyfetekstar:

• Kor snøgt han dalar, livsens stutte dag

• Salige er de døde som dør i Herren

• Takk for alt, kjære…

• Takk for alle gode år, kjære…

• Minnast i kjærleik

• Minna vil leve

• Takk for alle gode minne, kjære…

• Takk for alt du gav, kjære…

• Takk for alt du var for oss, kjære…

• Takk for all godheit og omsorg, kjære…

• Takk for all kjærleik og omsorg som du alltid viste, kjære…

• Takk for all innsats

• Takk for mange gode barndomsminner

• Takk for all glede og varme du gav

• Takk kjære…

• Siste helsing

• Ei siste helsing

• Siste helsing og takk for alt

• Siste takk og farvel

• Vi gøymer ditt minne, kjære…

• Kjært er ditt minne

• Du var så kjær og umisteleg

• Så er den venen ikkje mist som sovnar inn i Jesus Krist