Songhefte

Forslag til framside på songhefte
Fleire og fleire vel å nytte private bilete på songhefta. Om ein ikkje har eit egna bilete, eller ikkje ønskjer å nytte det, er det mulig å bruke eit av dei standardtrykka vi har.